Bestyrelse

Formand: Niels Dueholm

Mail: nd@viborg.dk

Næstformand: Jes Erik Grau Høgh

Mail: jesh@dca.au.dk

Bestyrelsesmedlem: Birgit Sørensen Langvad

Mail: langvad@agro.au.dk

Bestyrelsesmedlem: Anni Øyen Pedersen

Mail: anni.oeyan@sund.ku.dk

Bestyrelsesmedlem: Esben Tøttrup

Mail: e.toettrup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Saman Lashkari

Mail:

Følg os på Facebook
Facebook
Facebook