Bestyrelse

Formand: Niels Dueholm

Mail: nd@viborg.dk

Næstformand: Else Thordahl Meyer

Mail: etm@dca.au.dk

Bestyrelsesmedlem: Birgit Sørensen Langvad

Mail: langvad@agro.au.dk

Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Dietz

Mail: hhd@sund.ku.dk

Bestyrelsesmedlem: Esben Tøttrup

Mail: e.toettrup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Victor Henrique Silva de Oliveira

Mail: victor.oliveira@anis.au.dk