Strategy The Nørresø Dormitory

Strategi NørresøKollegiet (Fond)

Vision:
Nørresø Kollegiet (Fond) (NKV) skal fremstå som et attraktivt kollegium der skaber trivsel og de bedst tænkelig rammer for beboerne.

Mission:
NKV skal i overensstemmelse med fundatsens regler administreres på et kvalitetsmæssigt højt
niveau og til en pris, der er attraktiv for målgruppen.

Strategiske mål:
NKV skal realisere sin vision og mission gennem:
– en åben og konstruktiv dialog med beboere præget af respekt, stabilitet, effektivitet og tillid
– tilbud om fleksible ydelser til en for beboerne attraktiv pris

Facebook